Zprostředkovatel

Jak jistě dobře víte, situace v KV dospěla do fáze, kdy jsme požádali o řešení zprostředkovatele. Jak jsem psal v našem časopise „Pohodový Odborář“ (umístěn v sekci odborové časopisy). Naší nabídku oficiálně přijal JUDr. Dominik Brůha, PhD. 16.5.2016.

Zaslali jsme mu veškeré písemné materiály, první jednání proběhne v TPCA 23.5.2016 v odpoledních hodinách. Podle informací od zprostředkovatele, hlavním cílem jednání je obeznámení se situací, prodiskutování důvodů obou stran jednání. O dalším vývoji KV, Vás budu informovat zde na webových stránkách.

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz