Benefity pro členy KOVO

 

VÝHODY ČLENSTVÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE OS KOVO

 

1.Podpora členství

Vyplácí se jednou ročně -v prosinci podle délky členství

0-2 měs.-0 kč

3-5 měs.-100,-kč

6-11 měs.-400,-kč

12 a více měs.-700,-kč

 

2.Rekreace

Dětské tábory,školy v přírodě max.50,-kč/den/1rok

 

 

3.Při odchodu do důchodu invalidního nebo starobního

Podle délky členství

Nad 5 let-200,-kč

Nad 7 let 300,-kč

Nad 10 do 15 let 400,-kč

 

5.Příspěvek na kulturu,sport

Max.500,-kč/rok(po předložení účtu)

 

6.Životní jubilea

Při věku 35 let a potom vždy po 5 letech-odměna dle délky členství

Od 2 do 3 let-200,-kč

Nad 3 do 5 let-300,-kč

Nad 5 do 7 let-400,-kč

Nad 7 do 10 let-500,-kč

Nad 10 let 600,-kč

 

7.Podpora pozůstalým

Při úmrtí člena odborů do 1000,-kč-dle délky členství

Při úmrtí příslušníka rodiny(manžel,manželka,dítě) 500,-kč

 

8.Dobrovolní dárci krve

Každý odběr max. 4 krát-ročně 200,-/odběr

 

9.Narození dítěte

Po předložení kopie rodného listu 1000,-kč

 

10.Zvýhodnění členů odborů

Každý člen OO má zákonný nárok na snížení základu daně z příjmu o částku,kterou vydal za členské

Příspěvky(dle platných danových zákonů)

 

11.Právní poradenství

Právní telefoní poradenství

Právní zastupování v případě pracovněprávního sporu

Poradenství v oblasti mzdové a sociální problematiky

Finanční vzdělávání a poradenství(investice,refinancování úvěrů,hypoték,pojištění)

 

12.Podpora členů při živelných pohromách

Každý člen je pojištěn na případ živelných pohrom(požár,silný vítr….)

 

13.Prověrky bezpečnosti práce

Pravidelné kontroly pracovišt,řešení ergo problém

 

14.Pravidelné schůzky s vedením

Řešení dotazů,připomínek,stížností,informace o vývoji firmy

 

15.Zvýhodněný tarif

Pro členy OO zvýhodněné tarify T-MOBILE

 

16.Bezplatné služby právního poradenství v oblastech

-bydlení,nájmů

-plateb za služby

-prodeje a převodu bytů

-povinnosti majitelů bytů a najemníků

 

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz