Být Kovákem se vyplatí!

 

Vážení kolegové

              V úvodu tohoto článku Vás vítá ježeček. Malý chytrý tvoreček který si vždy poradí. Je to trošku symbolika, protože být odborářem "Kovákem"  je také chytré rozhodnutí, které se vždy každému vyplatí. 

                V sekci odborové časopisy si v "Kováku" č1 můžete přečíst o novém spojení cestovních kanceláří a OS KOVO. (informujeme o tom také na našem FCB a nástěnkách). Ale není to jen o výhodách při cestování na dovolenou, být odborářem, je také o solidaritě kterou projevují členové mezi sebou, o tom je také krásný článek v časopise Kovák. 

              A teď k nám do TPCA. Máme uzavřenou KS, ohlasy na její podobu jsou většinou pozitivní. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat a to je cesta do budoucna. V období, mezi dalším vyjednáváním, se chceme a musíme zaměřit na zlepšování pracovních podmínek v TPCA. Tím myslím, ergonomii, vytíženost jednotlivých procesů a také je si třeba pohlídat úpravy a změny na procesech. Aby nedocházelo ke zhoršování současného stavu, naopak cílem je zlepšit dané procesy. Pro tohle potřebujeme informace od Vás, kde se co chystá, nebo kde se co děje. Těch změn je hodně a ne o všem vím já nebo mojí předsedové. Některé informace k nám prostě nedotečou (z jakého důvodu, to je již věc jiná). Jsme v tom všichni, tak si pomáhejme a spolu se nám podaří zlepšit pracovní podmínky. Ti co už tady jsou několik let, tak jistě už ví, kde jim co vadí. Na tohle bych se chtěl hlavně zaměřit v dalším období. K čemu nám jsou peníze, když nezvládáme pracovní procesy a jsme přetěžování i když podle norem ne. 

Aktualita: Před chvíli jsem řešil pracovní úraz, který nemusel na 99% vzniknout, kdyby bylo dost lidí na lince. Zároveň velkou roli také hrálo to, že GL má v hodnocení "zastavení linky". Tím pádem všichni jsou pod tlakem minimalizovat zastavení. Tohle je přesně jedna z oblastí, na kterou se zaměříme v období, mezi vyjednáváním KS. Zbytečný tlak (stres) na lidi. Ve všech stupních řízení.

                Další informací pro Vás je to, že jsme nezapomněli na náš tradiční odborový zájezd a chystáme ho na Jaro. Počkáme až počasí bude přívětivější, aby jsme si to spolu všichni užili. Kam a termín si zatím necháme pro sebe jako překvapení. 

               Ještě jednou na závěr apeluji na informace od Vás. Dejte nám je a my už se postaráme, aby jsme danou věc vyřešili. Děkujeme a za důvěru a táhněme tu naší odborovou káru společně dál. 

Ivo Navalaný předseda ZO OS KOVO při TPCA  

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz