Cíle KV pro rok 2018

Vážení kolegové

                      dnes 14.9.2017 proběhl v Praze miting " Konec levné práce" . Na tom to mitingu se všichni přítomní vyjádřili ve prospěch razantního růstu mezd v ČR. Na konci akce ČMKOS vyhlásila cíl pro KV 2018 a to 8-10%. Naše organizace se plně s tímto ztotožňuje. Budeme postupovat v duchu tohoto doporučení i při tvorbě návrhu pro TPCA. Záznam tohoto mítingu můžete sledovat na našem FCB profilu. 

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz