Co týden dal.....

 

Vážení kolegové

   Vyjednávání KS skončilo a tak se můžeme vrátit ke standardní činnosti pro Vás. Dovolte mi abych Vám nastínil v čem tato běžná činnost spočívá. Když si vezmu jen poslední dva týdny tak jsme se zabývali situací na lakovně. Řeší se tam jak otázka stravování (distribuce chlazených jídel), dále situací v kabinách, kde je naplánováno kontrolní měření, pořád ještě není uzavřen vážný pracovní úraz, který jak víte se stal v prosinci 2017. Velkou diskuzi také vyvolal nepoměr vyrobených aut mezi směnami a případné opatření jak tomuto zabránit. 

            Samozřejmě neřešíme jen lakovnu, přesčasy jsou velkým tématem také na svařovně. Proběhla také anketa firmy na délku přesčasů, na rozdíl od lakovny je názor na délku a zkracování přesčasů téměř opačný. Proběhlo jednání mezi MNG lakovny a svařovny o nastavení pravidel, aby jeden shop, zbytečně neovlivňoval druhý. Celé nastavení se bude testovat do konce března.  

            Proběhly také BOZP kontroly na lisovně a svařovně, za účastí zástupce centrály OS KOVO. Jen pro zajímavost, při minulé prohlídce jsme našli 69 závad. Do dnešních dnů (po roce) nebyly ještě všechny odstraněny. Důrazně jsem na to upozornil vedení svařovny, zdá se mi tato situace přinejmenším nenormální. 

           Minulý týden proběhl volební obvod zástupců odborů OS KOVO na Kolínsku, Kutnohorsku a Čáslavsku. Diskutovali jsme situaci v jednotlivých firmách. Jasně se prokázalo, že komunikace a vzájemná součinnost při KV je nutná. Žijeme v jednom regionu a musíme si pomáhat. 

          Napříč firmou probíhají MNG mítinky s odbory na měsíční bázi. Máme zastoupení na všech shopech, žádám Vás tady, aby jste předávali své podněty zástupcům odborů (předsedům shopu), oni tyto vaše postřehy, stížnosti, náměty řeší a předávají je přímo MNG jednotlivých shopů. Využijte této přímé komunikace. Nemusíte se ničeho bát, pokud budete chtít, tak předsedové zachovají Vaší identitu jen pro sebe. Případně pokud máte obavy, pak pohlídáme, aby se vaše stížnost neprojevila na hodnocení atd.   Opravdu se nemáte čeho bát. Pokud se nedozvíme informace od Vás, tak Váš problém nebude řešen a Vás to bude čím dál více štvát. Může to pak vést i k tomu, že už nebudete chtít tady pracovat, nebo budete ve stresu atd. My jako odbory máme zajišťovat co nejlepší pracovní podmínky pro Vás. Tak tyto informace jsou pro nás cenné a zároveň nutností. Děkujeme za ně. Pamatujte, nemá cenu nadávat, má cenu to řešit. 

 Ivo Navalaný 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz