informace KV

    Vážení kolegové

     Dovolte mi abych přinesl další informace ohledně KV, nezapomeňte také na náš fcb profil ZO OS KOVO při TPCA, kde budeme přinášet aktuality, můžete se přímo z našich stránek přepojit na tento profil. 

     Včera proběhlo jednání do pozdních hodin mezi naší organizací a kolegy z ostatních OO v TPCA, dohodli jsme se, že bude předán návrh jak již bylo avizováno společnosti 27.9.2017, také jsme si vyjasnili body jednotlivých organizací, které jsou navrženy, další jednání mezi námi bude 12.9.2017, mezi tím se několikrát ještě sejdeme se společností TPCA a také se sejde výbor ZO. 

Sledujte pečlivě náš web a fcb stránky, bude aktuálnější než nástěnky. V době digitálního věku je tato metoda rychlejší. 

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz