Informace

Vážení kolegové

     Chtěl bych tady odpovědět na vaše dotazy, které se během posledních 14 dní vyskytly a říct zároveň něco o služební cestě do Anglie a Japonska. 

 Množí se dotazy proč je pozastaven operační pronájem vozů Toyota (konkretně modelu Avensis), tuto službu nám poskytuje Toyota Tsusho. Po dotazech stále nevíme jestli bude, či nebude tento model v nabídce. Odpověd je stále stejná," že upravují nabídku". Musíme si uvědomit, že odbory nemohou přímo ovlivnit  tuto nabídku, my ji pouze můžeme připomínkovat, ale ovlivnit  ji můžete pouze Vy, tím, že budete nebo nebudete tuto službu využívat.  Všeobecně se ví, že výroba Avensisu bude končit a čím bude nahrazen, to je otázka. To samé platí i o další otázce, zda bude více modelů v nabídce včetně hybridů, počkejme, věřím že po odstávce již bude jasněji. 

Další dotazy směřovali ke KS, jednání bude zahájeno v září, momentálně všechny organizace dokončují, nebo mají dokončeny své návrhy a body do konečného společného návrhu (my máme kostru návrhu hotovou od března a aktuálně ji upravujeme). Během srpna, bude vytvořen společný návrh, za kterým budou stát všechny OO v TPCA. Současně budou intenzivně zpracovávány podpůrné informace k prosazování jednotlivých bodů. Věřím, že tvorba konečného návrhu proběhne hladce v plné spolupráci všech odborových organizací. My, vlastně máme 2 stupně vyjednávání KS, 1.kolo je mezi odborovými organizacemi 2.kolo se společností.  

V minulých dnech jsem se zúčastnil spolu z kolegy (ASO + Údržba) dvou služebních cest, první byla do závodu Toyoty v Anglii a druhá cesta byla na centrálu Toyoty a do závodu Takaoka. Cílem těchto služebních cest byl, seznámit se se systémem fungování odborů a společnosti.

V Anglii mají vytvořený dokonalý informační systém, (budovali ho 25 let), kde sbírají podněty od zaměstnanců přes TL, a následně tyto podněty společně odbory i firma vyhodnocují, důležité je říci, že všechny podněty se řeší. Postupně zaměstnanci i odboráři získávali důvěru, v tento systém a dnes již nemají obavy a píšou otevřeně své názory do tohoto systému. Čerpají se pomocí této komunikace i informace do KV. V Anglii se KV odehrává velmi krátce, řeší se jen mzdy a bonus, ostatní se vyřeší během roku pomocí jednání mezi odbory a firmou. Dnes již odbory používají jen tento společný informační systém. Tento propracovaný systém se mi líbil a budu ho prosazovat a podporovat vznik stejného systému i v TPCA. Tento systém chce vzájemnou důvěru a překonání strachu, napsat pravdu do těchto dotazníků. Ukázalo se jediná cesta spolupráce mezi odbory,firmou a zaměstnanci je přímá otevřená komunikace, kde se říká pravda, a´t už jsou ty zprávy dobré nebo špatné. Včetně ekonomických ukazatelů. Firma v Anglii nic netají před svými zaměstnanci. 

Co se týká cesty do Japonska, tam jsme viděli tento systém podobný, jen s tím rozdílem, že funguje již od 50 let 20.století. Opět otevřená komunikace, kde jsou zaměstnanci seznamování se situací firmy, informace jsou pravdivé a´t již jsou pozitivní, nebo negativní. Je vypracován systém schůzek, různého typu, kde se pořád obě strany informují, taková větší schůzka je " Kulatý stůl" který proběhne 80krát za rok, k tomu jsou pravidelné schůzky na pracovištích atd. Je třeba podoknout, že 100% zaměstnanců až do pozice MNG jsou v odborech. Odbory se starají hlavně o bezpečnost práce, na náš dotaz, jaké poskytují benefity svým členům, se podivovali kolegové z Japonských odborů, na co se jich ptáme, nic neposkytují navíc,než to co jim dává firma. ( členský příspěvek je 3% z platu měsíčně), ale toto je dáno jinou kulturou. KV probíhá také velmi krátce, odbory předloží svůj návrh který má 2-3 body (mzda, bonus + volitelný problém), během 3 schůzek vysvětlují odbory proč, na 4. schůzce firma odpoví a tím celé vyjednávání končí. Dále se už jen vysvětluje odborářům-zaměstnancům proč je to tak.  Na můj dotaz, jestli, je nějaké oblast, kde se odborům nedaří prosadit své zájmy mi bylo odpovězeno od odborářů, že od 50 let 20 století jsou spokojeni. 

Společný bod vidím v systému Anglickém a Japonském, že neustále probíhá komunikace k zaměstnancům, odborářům, neustále se schází odbory a firma. Tímto se uzavřou dohody již během roku a na KV zbývají pouze mzdy. Systém neustále komunikace vidím osobně jako velmi přínosný. Musí být, ale tato komunikace upřímná, pravdivá a pak to bude fungovat. Požádal jsem společnost, aby znova zvážila, které informace musí být nezbytně  důvěrné a ostatní at zveřejní. Tím myslím výhledy objemů  výroby na další roky, ekonomickou situaci firmy, plánů investic, záměrů, projektů atd. Když nebudeme vědět vše, tak si nebudeme navzájem důvěřovat a budou vznikat fámy, polopravdy atd. Viděli jsme , když funguje komunikace, tak funguje i vzájemná důvěra. To jsou hlavní myšlenky, které si odnášíme.

Určitě se budu k těmto služebním cestám vracet, toto jsou první postřehy. 

Ivo Navalaný

 

 

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz