Jednání automobilové sekce OS KOVO, valná hromada.

      Ve dnech 4-5.1.2017 se již tradičně konalo jednání Rady automobilovéhprůmyslu OS KOVO a následně proběhla valná hromada kdy byli pozváni také zástupci AutoSAPu. Tato organizace zastupuje cca 150 firem v automobilovém průmyslu. TPCA je zastoupena GM HR Janem Peškem, který je jejím viceprezidentem. 

            Na pořadu dne byl stav vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy a aktualní situace ve firmách automobilového průmyslu. Zajímavá byla prezentace předsedy OS KOVO p. Jaroslava Součka, která ukazovala nové trendy zaměstnávání v automobilovém průmyslu a zavádění prumyslové revoluce 4.0. Taktéž jse jednání rady zaobírálo situací zaměstnávání zahraničních zaměstnaců, a to zejména Ukrajinců, Bulharů a Rumunů. Potvrdilo se, že zaměstnávání těchto skupin zaměstnanců nese sebou riziko soužití jak ve firmách mezi zaměstnaci, tak i v lokalitě bydliště. Taktéž, byla probírány zkušenosti firem které své pobočky přestěhovali na "Balkán" a dnes bojují s kvalitou zaměstnaců a také svých výrobků. Tyto důvody jsou velkou výhodou pro firmy, které zůstaly v ČR. 

       Rovněž byl zhodnocen vývoj růstu mezd ve firmách automobilového průmyslu, potvrdili jsme si, že by tento trend měl určitě pokračovat, že firmy působící v "automotiv" zdaleká ještě nevyčerpaly své možnosti v tempu růstu mezd. Mzda by měla růst minimálně tempem jakým rostla v roce 2016. Opět se potvrdilo, jak je důležité sdílení informací a setkávání se na podobných jednáních. Pro nás  v KV v roce 2017-18 je nutné postupovat v součinnosti z ostatními finalními výrobci osobních automobilů v ČR. To také budeme činit. 

Dovolte mi abych Vám popřál na závěr hodně štestí a zdraví do noveho roku. 

Ivo NavalanýOdborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz