Jednání AutoSAP v TPCA a podpora dobrovolné směně.

 

 Vážení kolegové, 

Chtěl bych v tomto článku Vás informovat o jednání kovácké autosekce se sdružením zaměstnavatelů "automotiv"  tkz. AutoSAP, současně bych chtěl vyjádřit podporu dobrovolné směně, která může být 30.10.2018 

    Ve čtvrtek 30.8 proběhlo pracovní jednání kovácké autosekce a sdružení AutoSAP, které zastřešuje přes 150 firem podnikající v oboru "automotiv" v ČR. Mezi odborovým svazem KOVO a AutoSAPem existuje inovovaná dohoda o spolupráci. V této dohodě se obě strany zavazují, že budou dohlížet na standarty běžné v "automotiv".  Není to sice vyšší kolektivní smlouva, o kterou již mnoho let usilujeme, ale je to dokument, kde můžeme řešit společně problémy (BOZP, zapojení firem do podpory vzdělávání a škol atd). Tato pracovní jednání, jsou také výsledkem uzavřené dohody o spolupráci. Budou probíhat v různých firmách a zahajovací setkání proběhlo právě na půdě TPCA. 

      Druhá věc, kterou jsme řešili minulý týden je navýšení objemů pro tento rok. Je z podivem, jak se naše auta začaly prodávat v tomto roce. Ano část zásluhy na tom má inovovaná tvář našich aut, ale velký podíl mají aktivity na poli reklamy. Řešili jsme jak tyhle auta vyrobit a přitom ,aby to nenarušilo příliš Váš komfort a rodinný život. V nedávné době jsem často slyšel, nechceme soboty nařízené (přesunuté), ale raději dobrovolné směny, za více peněz. Tahle nabídka teď leží na stole. Je to na 30.10.2018, mimořádná směna, navíc úterý. cca 2400Kč na víc (pro TM 2). Pokud se nasbírá dostatečný počet podpisů tak to takhle proběhne. Pojďme dokázat, že dobrovolné směny jsou cesta i do budoucna pokud bude potřeba. Samozřejmě ideální je, pracovat po-pa bez přesčasů z volnými víkendy, to je cíl odborů. Ale zatím tohle zajistit 100 %nemůžeme, ale je to náš cíl do budoucna. Promyslete tuhle nabídku na dobrovolnou směnu a pokud to bude trochu možné, tak se zúčastněte. Pomůžete i nám odborům pro další argumentaci. 

Děkuji . Ivo Navalaný předseda Kováckých odborů, 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz