Jednání pracovní skupiny OS AP OS KOVO v TPCA

Vážení kolegové 

               dnes 25.7.2017 proběhlo v TPCA jednání pracovní skupiny automobilové sekce OS AP OS KOVO. Cílem této pracovní skupiny, je reagovat na situaci ohledně jednání vyšší kolektivní smlouvy v automobilovém průmyslu. Tato smlouva má zajistit standarty pro zaměstnance v automobilovém průmyslu bez ohledu na jejich KS. Tato vyšší KS by byla závazná pro všechny firmy sdružené v AutoSAPu. Uzavření teto smlouvy je zatím kategoricky sdružením AutoSAP odmítáno. Celá záležitost leží u soudu. 

               Pracovní skupina se rovněž dnes zaobírala stávající dohodou o spolupráci. Odvětvová sekce AP OS KOVO na svém jednání doporučila tuto smlouvu vypovědět OS KOVO. O tomto kroku probíhají jednání na úrovní OS KOVO, současně ustanovená pracovní skupina OS AP OS KOVO připravuje nové znění smlouvy o spolupráci mezi AutoSAP a OS AP OS KOVO, Další jednání této pracovní skupiny, jejíž jsem členem proběhne v první polovině srpna. O dalším vývoji Vás budu informovat.

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz