Jednání před zprostředkovatelem

Vážení odboráři, dne 23.5.2016 proběhlo historicky první jednání před zprostředkovatelem v TPCA. Jednání probíhalo separátně. Vysvětlili jsme, zprostředkovateli naše písemné materiály, které mu byly zaslány. Rovněž jsme zodpověděli dotazy. Musím zdůraznit, že jednání probíhalo ve velmi korektní atmosféře. Dnes byly zprostředkovateli zaslány ještě doplňující materiály.
 
                 Co bude dál ? Nejpozději druhý červnový týden nám bude doručena důvodová zpráva, ve které budou doporučené možné body schody. Následně proběhne jednání obou stran, (odborů a společnosti), kde se budeme vyjadřovat k doporučenému řešení. Může se stát, že jedna či dokonce obě strany tento návrh zprostředkovatele odmítnou. Každopádně, budeme mít "v ruce pohled z venčí", se kterým pak můžeme pracovat. Jak jsem již mnohokrát zdůrazňoval,  jsou možné tři cesty, jednat dál, jít před rozhodce, či stávkovat. O aktuálním vývoji Vás budeme průběžně informovat.
 
Ivo Navalaný
 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz