KV 8.12.2017 bylo velmi důležité !

   Vážení kolegové

 8.12.2017 proběhlo další důležité kolo vyjednávaní KV v TPCA. Na tomto jednání jsme jasně odmítli návrh společnosti na eliminaci sobot navrhovaným způsobem. Návrh společnosti předpokládal, že by se soboty "nad dělávali" dopředu v daném měsíci, kdy by měla být plánována pracovní sobota. To by znamenalo 8.hodinových "přesčasů" za každou sobotu , samozřejmě plus další výrobní přesčasy. Toto jsme nemohli přijmout, hlavně vhledem k zaměstnancům svařovny a lakovny, ti ví nejlépe co by to znamenalo. Bojovali jsme za 8.ky a teď by jsme to tímhle výrazně změnili. Stále trváme na rovnoměrné pracovní době pondělí-pátek. Tento požadavek je zatím pro firmu nepřijatelný.  Vzhledem k tomu, že jsme konstruktivní, tak jsme navrhli variantu současnou, ale s tím, že by příplatek za sobotu činil 100% mzdy daného zaměstnance. Za každou sobotu, ať přesunutou, nebo extra směnu. Prostě za každou sobotu 100%. Myslím si že tímto návrhem jsme otevřeli cestu k jednání a následné dohodě. 

               Dále prosazujeme zavedení nových metod na snížení stávajících přesčasů až o 50 %, tohle jsme vše diskutovali na pátečním jednání. Současně probíráme, varianty úspor, kde by jsme mohli ušetřit a tyto peníze by jsme následně použili pro obhajobu našeho návrhu KS.

              V rámci těchto jednání a taky pro zlepšovaní pracovních podmínek v TPCA se vymýšlí různé zlepšení a změny. Jednou změnou, která bude již brzy zavedena je zrušení nošení kšiltovek na montáži, konkretní informace budou již brzo zveřejněny. Věřím, že tento krok rozpoutá další diskuzi, kde by jsme mohli něco zlepšit. A usnadnit pracovní život v TPCA. Sdělujte nám tyto vaše návrhy na zlepšení pracovních podmínek, ale i kde by bylo možné ušetřit a my je budeme projednávat se společností. Udělejme společně život v TPCA lepší. 

                    Další jednání KV, mělo být 12.12, ale vzhledem k našim návrhům, jsi společnost vzala více času na projednání našich návrhu s exekutivou, jednání se tak uskuteční 14.12.2017. Bojujeme za Vás a děkujeme za přízeň. 

Ivo Navalaný - předseda ZO OS KOVO při TPCA

       .

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz