Měření na lakovně 8.3.2018.

 

 Vážení odboráři

              Dnes 8.3.2018 proběhlo na popud odborů měření na shopu lakovna v kabinách primeru - příprava (otěr). Měření prováděl Zdravotní ústav sídlící v Ústí nad Labem, pobočka Pardubice. Proč tento ústav ? Odpověď je jednoduchá, má potřebné certifikace a výsledky budou známy do 14 dnů.  Co se měřilo ? Hluk a chemické látky. 

             Při tomto měření a při diskuzi s přítomnými zástupci firmy (HS) vplynulo, že běžné procedury, jako se dějí jinde, kolem změn, úprav zařízení - pracovního prostředí, se v tomto případě zřejmě neodehrály. Tím myslíme konkretně změření hluku před a po úpravě. Je přeci logické, když uskutečním nějakou změnu, či zásah do  technologie, či pracovního prostředí (rozvod vzduchu) tak musím mít údaje před a po. Prý se to měří, ale nejsou nikde zaznamenány podle slov zástupců HS tyto hodnoty. Jak pak máme věřit, že daný pracovník, který plánuje a dohlíží na tyto úpravy je opravdu dělá ? A zda dochází ke zlepšování pracovního prostředí ! To by měl být přeci hlavní cíl společnosti. Je jasné, že TPCA dělá úpravy na zařízení i z důvodů jiných (zvýšení kvality, zvýšení efektivity atd). My jako odborová organizace chceme, a budeme požadovat, aby byly jasné měřitelné hodnoty zaznamenány a uchovávány, pro případnou kontrolu a argumentaci, proč k daným změnám dochází. 

           Ne každá změna se musí povést, můžeme zlepšit kvalitu a současně se nám může stát to, že zhoršíme pracovní podmínky. Pak tyto údaje budou cenou pomůckou, pro to jak tohle odstranit. Jak by to mělo fungovat? Změří se dané pracoviště před úpravou a po změně, tohle si řídí shop. Pokud hodnoty se zvýší, nebo výrazně klesnou, tak by se to mělo proměřit znovu za účasti HS. Následně se pozve certifikovaný ústav pro měření a ten změří a vystaví protokol. Může totiž dojít, ke změně daného pracoviště v kategorizací prací (nahoru, či dolů). Na tohle jsou navázány další kroky (příplatky, bezpečnostní přestávky atd)  Každý kaizen ovlivnuje Vaše pracovní prostředí, změny se dějí neustále. Naše odborová organizace je otevřená vašim námětům, přípomínkám a stížnostem. Děkujeme, za ně ! 

Ivo Navalaný předseda ZO OS KOVO při TPCA

           

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz