Odborový návrh se nepodařilo sestavit

  Vážení kolegové, přátelé

   Posledních 14.dní probíhaly pracovní jednání mezi OO v TPCA. Postupně jsme tvořili návrh, který jsme měli dnes v 15 hodin předložit společnosti TPCA jako návrh KS. Poslední jednání bylo ukončeno v pondělí 25.9 cca v 19 hodin, s tím, že se v úterý doladí jen kosmetické záležitosti a proběhne domluvené předání 27.9. v 15 hod. 

           V úterý 26.9.2017 jsem obdržel e-mailem odpověď od jedné  odborové organizace, že centrála neschválila návrh námi vypracovaný, tím pádem není možno předat návrh TPCA ve shodě, tak jak nám přikazuje zákon o kolektivním vyjednávání. Tohle se všechno dá pochopit, ale nechápu, že nám nebylo zděleno, které body jsou problémem pro danou OO. Jak se máme připravit na jednání, když nevíme, který bod je bod sváru! 

             Další jednání proběhne 4.10.2017 dopoledne. Nemohu tady odhadnout, kdy dojde ke shodě. Neznáme totiž důvod nesouhlasu z návrhem. Považuji toto jednání, kdy není znám důvod, za nezodpovědné. Dostaneme se do časové tísně, budeme pak řešit prodlužování stávající KS různými dodatky, či budeme pod časovým tlakem při jednání nebo při komunikaci k Vám. Měli by se zástupci dané OO začít chovat zodpovědně a aspoň by nám měli zdělit důvod odmítnutí. 

Přeji mnoho štěstí nám všem a snad zdravý rozum zvítězí nad postranními možnými úmysly. 

Ivo Navalaný - předseda ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz