Pár postřehů......

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil z několika informacemi, dojmy z minulého období. Časté téma byly teploty na hale a umístění referenčních čidel. Určitě víte, že na každém shopu je umístěno jedno teplotní čidlo, které zaznamenává teplotu na hale. Jsou vybrána místa, kde by měla být teplota nejvyšší (je to důležité pro výdej ochranných nápojů a pro vyhlášení  bezpečnostních přestávek) z důvodů tepla. Údaje z těchto čidel jsou zaznamenávány automaticky do počítače, kde je jasně na grafu vidět situace na jednotlivých shopech. Vedli jsme diskuzi se společností, zda by nešlo tyto údaje sdílet na portál, či jinam. Uvidíme jak odpoví oddělení PC, dále jsme navrhovali rozmístit displeje na halu, kde by se zobrazovala teplota na hale. Současně se zaobíráme situací chladu v zimě, bude na toto ustanovena pracovní skupina, kde budou zástupci, odborů, facility, a společnosti. Chceme jednou pro vždy vyřešit situací v zimě. Zejména při otevírání vrat (svařovna logistika). Kdy jsme schopni vytopit halu, ale studený vzduch při plně otevřených vratech působí jako ledový uragán. 


           Další, věcí kterou jsme řešili, jsou transfery zaměstnanců na jinou linku, či shop. Jde o hodnocení, kdy se zkušený zaměstnanec zaučuje na nových procesech a stává se tak vlastně "nováčkem". Dohodli jsme se, že bude existovat ochranná lhůta minimálně jedno hodnotící období, kdy bude takovému člověku ponechána známka z minulého hodnotícího období (pokud nebude v tomto období vážné porušení pracovní kázně, neomluvená absence atd). 

          Městské byty: Zaobírali jsme se pravidly pro výpověď z městských bytů. Ujednotili jsme, že po ukončení zaměstnaní v TPCA bude výpovědní doba 3.měsíce. Důležitá věc, je ta, že vznikne komise ve složení odborové organizace a zástupci společnosti, která bude řešit možné vyjímky z pravidel. To znamená například (přesunutí s pořadníků opakovaných žádostí do pořadníků řádného) a hlavně se tady otevírá možnost, využívat městský-firemní byt i po ukončení pracovního poměru v TPCA. Tuhle vyjímku, také může schválit tato komise, pokud k tomu povedou vážné důvody. Směrnice k tomuto byly podepsána minulý týden a bude veřejně přístupná. Z mého pohledu je toto velmi důležitá věc a jsem moc rád, že společnost TPCA vznik téhle komise plně podpořila. 

          Dále v současnosti řeším na kolik je podporován osobní rozvoj zaměstnanců  na shopu. Monitorujeme jak je využívána nabídka školení a jaká je jeho skladba. Uvidíme jestli je složení nabídky dostatečné, a jestli jej shopy využívají pro své lidi.  Sám jsem zvědavý, co zjistíme. Je potřeba podporovat osobní rozvoj Vás, může to být také jeden se způsobů jak udržet stávající zkušené zaměstnance v TPCA. Není to vždy jen o penězích ale i o pracovních podmínkách a seberealizaci, budoucnosti. 

          Kromě, těchto pár postřehů, řešíme každodenní problémy Vás (hodnocení, mezilidské vztahy, roli TL atd.) Dnes jsme se dohodli z vedením montáže, a jsem za to opravdu rád, na účasti odborů při auditech na procesech. Tato aktivita probíhá každý týden v rozsahu cca 2 hodin. Byl bych rád, kdyby jsme byli zapojeni do těchto, nebo podobných aktivit i na dalších shopech. 

        Oblastí, která nás trápí jsou přesčasy, podle nás je jich čím dál tím více a hlavně shopy svařovna a lakovna jsou přesčasy doslova zavaleny. Nelíbí se nám to a chceme po společnosti vysvětlení proč se toto děje. Při vyjednávání KS měly být spuštěny opatření na omezení přesčasů. Požadujeme vysvětlení po line control. Chceme, aby také společnost se oficiálně vyjádřila k tomuto tématu a zdělila ho Vám, třebas na MNG minutách. Blíží se léto a přesčasy budou čím dál větší problém pro rodinný život. Chceme vysvětlení proč se toto děje. 

           Některé věci při jednání se společností máme stále otevřené, je to případná odměna za navýšení výrobního plánů a odměně za 15 let působnosti ve firmě. O vývoji v těchto otázkách Vás budeme neprodleně informovat, když dojde k nějakému posunu. A na závěr mi dovolte tady poděkovat účastníkům odborového zájezdu. Celá akce proběhla absolutně v klidu bez sebemenšího problému. Zato Vám patří dík, věřím, že jste si akci užili a že nám dáte náměty na další cíl našeho malého odborového putování. 

Za tradiční odborovou Kováckou organizaci Ivo Navalaný.

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz