Pomoc v nouzi pro odboráře OS KOVO !!!

 

  Vážení odboráři 

    Nezapomeňte, že všichni odboráři ZO OS KOVO při TPCA mají nárok, díky svému členství v naší organizaci čerpat z "Konta živelných pohrom OS KOVO". Dnes se prohnal naší republikou pořádný vítr. Pokud někomu způsobil nějakou škodu na bydlení, nezapomeňte vše nafotit  a ozvat se mi. Díky tomu, že jste našimi členy, tak můžete čerpat finanční pomoc, stejně jako už čerpali Vaší kolegové odboráři v minulosti. Jste odboráři ZO OS KOVO při TPCA a nikdy nejste na nic sami. Proto, pokud je někdo poškozený, ať se na mě neváhá obrátit. Tyto výhody nabízí jen náš svaz OS KOVO. Jak vidíte, nechráníme Vás jen v zaměstnání, ale i mimo něj. Proto se vyplatí být odborářem naší organizace ZO OS KOVO při TPCA a ti kteří nejsou, zase mají další důvod vstoupit. Jsme s Vámi vždy, Vy buďte vždy s námi. 

Ivo Navalaný - předseda ZO OS KOVO při TPCA

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz