Porušení rovnováhy

 

Vážení odboráři

  Dnes TPCA zveřejnilo svůj článek,kde zdůvodňuje proč omezilo uvolnění předsedů odborových organizací v TPCA.  Zejména tučně zdůrazněný text mě doslova nadzvedl. Jen pro připomenutí si to zrekapitulujme. Jak si TPCA váží svých zaměstnanců ? Tak, že první polovinu roku budeme v TPCA minimálně jednu pracovní sobotu měsíčně (kdyby nebyla kolektivní smlouva), tak to výpadá úplně jinak. A to víme, že navýšení jen letos od PSA je značné, a to ještě nevíme jaké požadavky pošle Toyota. Druhá polovina roku je teprve před námi. V článku si chce hrát společnost TPCA na dobráky, že peníze, které ušetří pošlou na opravu rest zón ? Tohle je snad základní povinnost "zlepšovat pracovní podmínky", my jako odbory je neustále tlačíme do tohoto procesu. Když se vrátím k roku 2018, požadovali jsme odměnu za mimořádné výrobní objemy, odpověď ? Nic nedáme...., vždyť jsme jim zaplatili nařízené soboty (tohle jsme, ale jako odbory tvrdě dohodli v KV), myslíte si snad že by něco dala společnost dobrovolně ? .....  Bez KS, když nedali nic za rok 2018 nad rámec KS. Také jsme otevřeli jednání o navýšení seniority. Odpověd, nebudeme jednat. 

     Ten krok, co firma udělala tak nelze chápat jako "dobro pro Vás" naopak, je to demonstrace síly před KV, stejně chápu i tučně zdůrazněné věty na konci článku. Je tady snaha rozdělit nás, zaměstnance a odbory. K tomuto nesmí dojít. Jinak nic bez Vás nevyjednáme. Co dosáhla společnost TPCA tím, že omezila naše uvolnění na jeden den v týdnu, (kde nasmlouvá schůzky, které jsou také ze zákona povinné, BOZP, výpovědi, kalendář atd) Samotná odborová práce, pro Vás řešení Vaších problémů, ztráty zdravotní způsobilosti, kdy potřebujete okamžitě radu co dál ? Když chcete mít účast odboráře při hodnocení, nebo jeho revizi. Při jakémkoli vašem problému je třeba, aby jsem to okamžitě řešil, současný stav toto takřka neumožňuje. Na všechnu práci pro Vás mám 20hod měsíčně, ale mé uvolnění musí schválit nadřízený min den předem atd...pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, ale Vy potřebujete pomoct hned, Problém máte právě v tu chvíli, ne za dva dny.....atd. pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, chápete ten rozdíl, jak omezili mou práci pro Vás ? 

       Další věc je zlepšování pracovních podmínek, jak jistě víte některé činnosti jsou na hraně legislativy, vaše procesy se neustále upravují, jak máme stíhat kontrolovat zda už to není za hranou ? Na prozkoumání celého problému, nastudovaní předpisů firemních a legislativy ČR , na to potřebujete čas,  na rozbor. Nic není okaté v TPCA, ale je to různě "schované" navíc když něco chceme, po TPCA tak to nedostaneme hned, chtějí na to schůzku, vysvětlit proč to chceme vědět atd. Příklad ? Nárazníky na montáži, v lednu proběhlo měření a do dnes nemáme jako odbory výsledky, přes opakované urgence...další měření proběhlo v režii TPCA , na upravených náraznících, taky nemáme žádné výsledky. Ptám se proč ? Nabízí se otázka "něco není v pořádku",lidé jsou tam přetěžování, střídání tam také probíhá "velmi" zajímavě. Tohle je práce odborů, která je ta pravá. Teď to budu řešit po omezení uvolnění pozváním inspektorátu práce a hygienou. Nebudu mít tolik prostoru, se neustále scházet s TPCA k jedné věci a hledat řešení. A to není vše....budu se snažit, zajistit chod kanceláře pro Vás tak, aby jste ten rozdíl nepocítili. Jinak jsi zaměstnavatel TPCA neuvědomuje, že zastupujeme všechny zaměstnance. Ne jen odboráře. KV se blíží, tato změna nebude mít absolutně žádný vliv na naše požadavky a boj za ně. To Vám tady mohu slíbit. Více v dalším článku. Jsme s Vámi, Vy buďte s námi. 

Ivo Navalaný - předseda Vašich "Kováckých" odborů v TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz