Postoj ZO OS KOVO při TPCA

 

Dnes proběhla schůzka vyjednávacích týmů odborových organizací. ZO OS KOVO souhlasí s podpisem kolektivní smlouvy pro rok 2020 s tím ale, že bude vše doplaceno zpětně od 1.1.2020 a nesouhlasí s postojem OÚP (dál jednat podle legislativy ČR – zprostředkovatel a případná stávka) z toho důvodu, že další kroky by mohli mít negativní dopad na zaměstnance TPCA.

 

Vyjednávácí tým ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz