Reakce na lživé prohlášení odborů údržby OÚP

 

Vážení kolegové

                 Reaguji na lživé prohlášení odborů údržby OÚP, které zveřejnili 21.11 na svých webových stránkách. Jak jistě víte, naše odborová organizace je založena na serioznosti a důvěře. Proto musím reagovat na tento útok na naší organizaci a mou osobu založený na lživých informacích a překrucování faktů. 

              Dovolte mi abych uvedl pár faktů. Na posledním kolektivním jednání 14.11.2017 jsme se domluvili, (a je to v zápise z jednání), že odbory určí priority svého návrhu. Domluvili jsme se, že tyto priority projednáme mezi sebou (odborové organizace) na jednání 20.11 od 13 hod. Na poslední chvíli, svou účast na tomto jednání zrušili zástupci údržby. Bylo operativně domluveno, že toto jednání přesuneme na úterý 21.11.2017 od 13 hod, kde bylo původně naplánováno jednání se společností. Jistě uznáte že na jednání musí být prostor, aby všichni zástupci vyjádřili svoje stanovisko a došli jsme k vzájemné shodě. Je třeba vystupovat jako jeden tým, ale je normální, že můžeme mít na různé věci různé názory. Proto, je nutné spolu jednat. Což zástupci údržby asi nechápou. Další jednání KV je naplánováno na čtvrtek 23.11.

                  Nerozumím tomu, co vedlo odbory údržby k vydání tohoto prohlášení a útoku na nás. Při KV jsme partneři a máme tak vystupovat. Hájíme společné zájmy lidí a osobní ambice musí stranou. Nejsme přeci politici, aby jsme házeli špínu a lži jeden na druhého, navíc při KV. Jde nám o zájmy zaměstnanců v TPCA. Ale pokud se budou útoky na naší odborovou organizaci opakovat, tak se budeme účinně bránit.  

                         Když si všimnete, tak překrucování faktů je velmi často používaný nástroj právě odborů OÚP, prohlášení "my je utlučeme tabulkami a fakty" pak na jednání často vaří z vody a naopak fakta a tabulky máme my, jelikož čerpáme z informační databáze OS KOVO. Ale, jak říkám tohle je vedlejší, hlavní cíl je domluvit co nejvíce to půjde pro Vás. A útoky na odborové partnery, toho určitě nedosáhneme. Je jasné, když nebudeme držet při sobě, tyhle lživé prohlášení tomu určitě neprospívají, tak vyhraje firma. 

                 Proto vyzývám všechny odborové organizace, začněme konečně se spolu seriozně bavit, společně diskutovat a jednat ! Máme společný cíl. Na to nezapomínejte. Na jednání se společností musíme být připraveni a vzájemně vědět o tom co kdo řekne atd. 

                    Jde více než o osobní ješitnost, proto přehlížím tento útok ze strany odborů OÚP a jsem připravený dále jednat, jako by se nic nestalo. Ale jak jsem psal výše. Při opakování něčeho podobného, se budeme účinně bránit všemi možnými prostředky. OS KOVO a naše ZO není nějaký bezvýznamný hráč, jak si možná odbory OÚP myslí. 

                    Jsme s vámi a věřím, že toto mohou říci i ostatní odborové organizace v TPCA. 

Ivo Navalaný - předseda ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz