Setkání výboru ZO a exekutivy TPCA.

              28.7.2017 proběhlo jednání mezi výborem ZO OS KOVO při TPCA a exekutivou TPCA za přítomnosti prezidenta společnosti pana  Koreatsu Aokiho. Zástupcům naší odborové organizace byly představeny poznatky se zahraničních cest do Anglie a Japonska, kterých jsem se rovněž zúčastnil.  


             Sdílené poznatky byly velmi zajímavé, shodli jsme se na tom, že v TPCA se musí zásadně změnit systém 
informování zaměstnanců, musí se daleko více komunikovat, včetně do dnes utajovaných údajů a informací. Toto bylo odborům přislíbeno, redukují se utajované informace na minimum a budou odkryté karty v otázkách vývoje objemů v dalších letech a celkové budoucnosti TPCA. Rovněž za plné podpory naší odborové organizace bude zaveden nový sběr informací od operátorů. Tento systém jsme viděli v Anglii a v Japonsku, Je založen na hromadné sběru názorů a otázek, kdy jsou všechny otázky vyhodnoceny společně z odbory a pak jsou všechny dotazy zodpovězeny. Kladu důraz na slovo všechny. Každý by měl tu svou odpověd dostat. Jen tak je možné, zavést důvěru k tomuto systému. V Anglii takto informují již 25 let a tento systém je naprosto transparentní.

             Současně jsme diskutovali také témata nadcházejícího KV, tam také chceme využit zkušeností naších kolegu se zahraničí. Kdy se vyjednávají jen 2-3 body (mzdy, bonus-13.plat, a volitelný aktuální problém, ostatní záležitosti se vyjednávají neustále během roku. Na tento systém chceme postupně také přejít, letos to takhle úplně nepůjde, protože během roku se nevyjednávalo a tak těch témat bude letos více, ale je to cesta budoucí. Současně jsme se poučili, že po každém vyjednávacím bloku, bude informační kampaň, která bude Vás informovat o probíraných tématech a o tom v jaké situaci se momentálně nacházíme. Již teď probíhá výměna informací mezi odbory a TPCA a dochází k vyjasňování jednotlivých ekonomických ukazatelů tak, aby jsme měli stejné výchozí data pro jednání. 

                  Žhavým tématem stejně jako současné teploty, byly přesčasy posledních dní a debata jak jim předcházet. či je co nejvíce eliminovat. Vedení jsme informovali o nespokojenosti Vás v této věci. Rovněž jsme diskutovali přesuny směn v kalendáři. 

            Všichni zúčastnění ocenili možnost tohoto přímého jednání s exekutivou a panem prezidentem a dohodli jsme se, že se toto stane pravidlem, že odbory budou přímo informovat prezidenta a toto setkání výboru ZO a vedení společnosti se stane pravidelným. O těchto schuzkách a nejen o nich Vás budeme pravidelně informovat zde na našem webu. 

             Přeji Vám příjemné prožití dovolené, ať už u moře, či u českých rybníků a přehrad. 

Ivo Navalaný
           

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz