Teplo, Beat fest, dovolená.......

 

Vážení kolegové

počasí venku je přímo vražebné, dobrá zpráva je ta, že za týden začíná celozávodní dovolená. Špatnou zprávou je to, že teploty rostou každý rok a začínáme se posouvat do teplejšího pásma, co se týká nedostatku vody, to je druhá věc. Jistě Vás zajímá, co se děje z návrhy na úpravu teplot v TPCA, které jsme předložili. Zatím firma zjišťuje podrobné informace od firem, kde mají různé zařízení na snižování teploty na halách. Je jasné, že letos se v oblasti snižování teplot už nic nerealizuje, ale jde nám o to, aby byl letos vybrán návrh řešení a začalo se na něm pracovat. Současně to je jasný návrh do vyjednávání KS pro další období. Další věc, kterou chceme vyřešit po odstávce je zima na halách. Tam vidím řešení jednodušší, kombinace vytápění i ve dnech kdy není výroba, a zajištění fungujících tepelných clon ve vratech. To by se mělo stihnout ještě do příchodu zimy. Budeme na to apelovat. 

      Další událostí, která se odehrála v minulém období byl požár na lakovně. Věřte mi, když mi došlá sms  v pondělí večer ve znění "hoří lakovna" tak jsem hned zjišťoval co se děje. Tady bych rád zdůraznil fakt že se nikomu nic nestalo. A to je to hlavní. Neumím si představit co by se dělo, kdyby se oheň rozšířil. 

     Proběhly také 2. schůzky z exekutivou, kde jsme probírali jak teploty na hale, tak odtahování andonů na montáži, budoucnost firmy (fáze 3), vývoj v náboru lidí a úrazy. Tyto schůzky jsou velmi cenné. Předáváme přímo informace prezidentovi a viceprezidentům. Tak jak jsou. Dále jsme probírali databázi podnětů, kde zapisujme všechny podněty, k řešení. Velkou výhodou databáze je to, že se nemůže stát, že nějaký problém vyšumí, či se na něj zapomene. Dokud se nevyřeší tak je v databázi. Tato databáze je rozdělena na problémy firemní a shopové. Proto je důležité, aby jste své starosti a náměty sdělovali předsedům shopu, nebo případně přímo mě. 

  Přesčasy, další velké téma. Tohle téma bude dalším bodem KV společně se sobotami. Předkládáme požadavky na vyřešení přesčasu již teď, aby měla čas firma vymyslet technické řešení. Např, zvětšení bafrů (zásobníků) mezi shopy (linkami), nebo obnovení "vozíků" na lakovně a svařovně, kde se dávaly v minulosti auta mimo linku. Kdysy tak bylo možno dát na svařovně velké množství cca 100aut off-line, dnes je to okolo 30 aut... Ale nejsme tady jako odbory, aby jsme předkládali úplné řešení, předkládáme požadavky a náměty, najít prostory, finance a propočítat řešení, na to má společnost fundované inženýry. Chceme o tom jednat v předstihu, protože chápeme, že tyhle věci nejdou hned. Když je vyřešíme do zahájení KV tak můžeme pak vyjednávat krátce a efektivně. Proto navrhuji ostatním odborovým organizacím v TPCA, aby vznikl již teď společný tým, který bude připravovat od samého začátku společný návrh do KV, předejmeme tím složitému jednání mezi odborovými organizacemi před předložením návrhu KS. 

Nevím jestli to víte, ale měli jsme požadavek, aby jste měli možnost vidět okamžitou teplotu na hale a vývoj teplot v grafu, původně jsme chtěli displeje na andonu, nebo někde na zdi. Nakonec bylo rychlejší zavedení těchto ukazatelů na portál GL/TL. To znamená, když se zeptáte svého nadřízeného tak je schopen vám okamžitě říct teplotu na hale a její vývoj. Což je dobrý krok k informovanosti. 

     Často řešíme stížnosti, na vytíženost procesů. Necháváme postupně přeměřovat procesy, ale zjišťujeme, že k přetěžování nemusí docházet (na montáži) jen k vůli skladby procesů, ale i k vůli heijunky (vyvážená skladby aut), tím se myslí to, aby jezdili za sebou různě složité výbavy vozů nebo kombinace 3/5 dvířko. Procesy se počítají tak, že se bere nějaký průměr kombinací. Pokud je na lakovně problém, tak se tento systém vypíná a operátoři pak nestíhají na procesech. Včera jsme to řešili na MNG jednání na shopu montáž. Pokud jsou lidi, tak na tyhle případy dochází k posílení TL na procesech. Každopádně mistři o tom problému ví, od kterého auta nastane a měli by se na to připravit. Pokud dojde k zastavení linky z tohoto důvodu, tak je to omluvitelné. Problém odtahovaní andonů neustále řešíme ve spoluprací s MNG shopu montáže.   Pokud se Vám bude zdát nějaký proces přetížený, informujte nás o tom. Děkuji. 

Chtěl bych Vás milí odboráři pozvat do našeho tradičního stánku na Beat Festu, kde máte nárok na neomezenou konzumaci piva (samozřejmě silně podnapilým již nenačepujeme). Budeme tam mít stan, kde budou lavičky a stoly. Tohle je ideální místo na probrání vašich podnětů, problémů a návrhu. Budu tam přítomen po dobu celé akce. Těším se na Vás. Závěrem mi dovolte abych Vám popřál příjemnou dovolenou, která se již blíží. 

Děkujeme za přízeň, jménem tradiční odborové organizace předseda Ivo Navalaný 

 

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz