Upozornění - kandidátka pro volbu předsedy ZO otevřena.

 

Vážení odboráři

      Čas letí rychle a blíží se další volby předsedy ZO. Vy, co máte zájem kandidovat na předsedu ZO tak prosím, nahlaste svou kandidaturu do 2.11.2019. Volby proběhnou cca v polovině listopadu 2019. Přesný termín určí jednání výboru ZO na začátku listopadu. Nahlásit se můžete písemně členům výboru ZO (předsedové shopu) nebo mně či do naší poštovní schránky na kanceláři ZO. Na písemné žádosti o Vaší kandidatuře musí být uveden rovněž Váš podepsaný souhlas s kandidaturou, aktuální kontakty, datum žádosti, souhlas se zveřejněním fotky a osobních údajů. Vše musí být písemně v žádosti a celá žádost musí být podepsána. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a ověříme kontakty, podrobnosti atd. Nezapomeňte, že žádost musí být nejpozději doručena do 2.11.2019.  Pak proběhne jednání výboru ZO, kde bude kandidátní listina uzavřena. Následně budou kandidáti zveřejněni. Žádám, aby se přihlásili jen vážní zájemci, kteří jsou členy ZO OS KOVO při TPCA. Podmínkou kandidatury je členství v naší odborové organizaci. Děkuji.

Ivo Navalaný - předseda Vašich Kováckých odborů v TPCA

 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz