Velikonoce 2017

 Vážení odboráři

   Dovolte mi, abych Vám jménem odborové organizace ZO OS KOVO při TPCA, popřál pohodové prožití velikonočních svátků 2017. 

Předseda ZO Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz