Veselé vánoce.

 

 Vážení přátelé, kolegové 

                      Dovolte mi, abych Vám jménem naší základní organizace ZO OS KOVO při TPCA, ale i svým Vám popřál klidné prožití vánočních svátků. Rok 2017 byl náročný a rok 2018 nebude o nic jednodušší. Relaxujte a užívejte si radost se svými blízkými. Přeji si, aby jsme i my odbory přispěli k Vaší radosti v roce 2018. Uděláme pro to maximum. 

        Jménem výboru ZO  Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz