VII. sjezd OS KOVO je minulostí

   Vážení odboráři

jak jste si jistě všimli, ve dnech 15-17.6.2018 se konal již VII.sjezd OS KOVO. Tato akce vzbudila velikou mediální pozornost. Na tomto sjezdu se měnily stanovy OS KOVO, není snad jediný článek stanov, který by neprošel úpravou. Tyto nové, již platné stanovy budou umístěny na našich webových stránkách. 

      Současně také byly zajímavé příspěvky hostů, ať již předsedy senátu, premiéra vlády ČR, či předsedy ČMKOS. Tohoto sjezdu se zúčastnili také hosté z 15 zemí celého světa. 

Bylo zvoleno vedení OS KOVO  na další volební období a byly přijaty strategické dokumenty. Po dlouhých diskuzích některé změny neprošly, ale mnoho se podařilo prosadit. Uvidíme jak se projeví na dalším směru vývoje OS KOVO.  

         Věřím, že byla nastavena správná cesta, která se projeví větším zaměřením na získávání nových mladých odborářů. Pokles členské základny byl úspěšně zastaven, a dochází naopak k růstu počtu členů. 

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz