Volby na shopu Montáž

 dovolte mi Vás informovat o připravovaných doplňujících volbách na shopu montáž. Volby proběhnou ve dnech 1-15.9.2017 a jejím účelem je doplnit stávající tým závodního výboru ZO OS KOVO při TPCA. Účelem těchto voleb je zlepšit komunikaci a přenos informací mezi Vámi a vedením ZO. Žádná informace, či podnět se nesmí "ztratit" po trase. Těchto voleb se zúčastní tito kandidáti: Jiří Ševčík, Marie Zapletalová (jejich fotografii naleznete na nástěnkách ZO) a Petr Hohenberger, který je stávající člen VZO, a končí mu čtyřletý mandát.  Chtěl bych tady upozornit, že tito kandidáti nekandidují proti sobě. Pokud budou zvoleni, tak všichni budou předsedy za shop montáž. Tento shop je veliký rozlohu a počtem stávajících a věřím, že i budoucích nových členů odborů. Proto zastávám názor více předsedů na tomto shopu montáž. 


Žádám Vás, aby jste přistupovali k volbám aktivně, budu Vás postupně obcházet na vašich rest zónách a kuřárnách se seznamy, žádat Vás o podpis a vyjádření zda souhlasíte, či nesouhlasíte s daným kandidátem. 

Děkuji za spolupráci. 

Ivo Navalaný
předseda ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz