Volby předsedy ZO OS KOVO při TPCA

 

Průběh voleb:

 

·      Předsedu volí členská základna, to jsou všichni odboráři ZO OS KOVO při TPCA

·      Volí se do volební urny a podepisuje se do seznamu voličů

·      Urna bude umístěna v budově 601 naproti kantýny v bývalé kanceláři odborů

·      Vždy mezi směnami od 18 do 28.11.2019

·      O přestávkách Vás budu dodatečně obcházet

·      Je nutná Vaše osobní účast

·      Při volbě Vás čeká milé překvapení

·      Volební lístky budou sečteny 29.11.2019

·      Nový předseda se ujímá funkce od 1.12.2019

 

Žádám Vás o účast ve volbách, nevolí jen vybraní na konferenci, ale Vy všichni! Tak mi pomozte a aktivně přijděte volit k volební urně.

 

Děkuji

 

 

Ivo Navalaný – předseda ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz