Vyhlášení stávkové pohotovosti

 Dnes 16.6.2016 byla vyhlášena v TPCA stávková pohotovost všemi třemi odborovými organizacemi. Reagujeme, tak na nábídky společnosti ve mzdové části kolektivního vyjednáváni. V pruběhu příštiho týdne budete osloveni, zda podpoříte zákonnou stávku dle zakona o KV. Hlasování bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, do hlasovacích uren. Urny budou rozmístněny po TPCA (v kantýne, na osobní vrátnici,na recepci a na lakovně. Pro hlasování budete mít dost času. Aby mohla být stávka zákonná, tak se musí zůčastnit hlasování minimálně 1/2 zaměstnanců, a pro se musí vyjádřit 2/3 zůčastněných. Věřím, že tyto počty dosáhneme. Budeme Vám přinášet postupně veškeré informace, ať se můžete svobodně rozhodnout. Věřím, že tuto zkoušku společně zdárně zvládneme a budeme moct ukázat sílu a jednotu. Ted je ta pravá chvíle projevit svuj názor.

Ivo Navalaný

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz