Výsledky hlasování v TPCA o stávce.

 Vážení odboráři, kolegové.

Hlasování bylo ukončeno 9.7.2016 v 6:00hod. Sečtení lístku hlasovacích lístků bylo provedeno 11.7.2016 v přítomnosti notáře. Je třeba upozornit na znění zákonu o kolektivním vyjednávání, který určuje zákonnou stávku, když se zůčastní alespoň 50% zaměstnaců a souhlasí minimálně 2/3 hlasujících se stávkou. K 8.7.2016 bylo v TPCA 2439 kmenových zaměstnaců.  Celkem bylo odevzdáno 1398 hlasovacích lístků. Neplatných bylo 43 hlasovacích lístků, které jsme nezapočítali do účasti na hlasování, z důvodů právní jistoty. Cekem tedy bylo 1355 platných hlasovacích lístků, pro stávku se vyjadřilo 1327 hlasujících, proti stávce se vyjádřilo 28 hlasujících. Děkujeme všem odborářům a zaměstnacům za podporu při hlasování.

Tímto byly splněny zákonné limity pro vyhlášení zákonné stávky dle zákonu o kolektivním vyjednávání. S tímto faktem jsme dnes 12.7.2016 seznámili zástupce společnost TPCA. Další jednání se zástupci společnosti  TPCA proběhne 19.7.2016 Termín a délku zákonné stávky odborové organizace působicí v TPCA zatím neoznámili.

Děkuji jménem odborové organizace ZO OS KOVO při TPCA všem zaměstnacům za podporu při vyjednávání KS pro rok 2016. Buďte snámi, buďme jednotní.

Ivo Navalaný předseda ZO OS KOVO při TPCA

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz