Nejčastější dotazy

Co bude, když se nedohodneme před zprostředkovatelem.

V zásadě, jsou tři možnosti, dále jednat, jít před rozhodce, který rozhodne závazně pro obě strany, nebo stávka.

Je ZO OS KOVO při TPCA pro stávku ?

Jak jsme již vyjádřili  v prohlášení, tak jsme připraveni podpořit a zorganizovat stávku dle zákona o kolektivním vyjednávání (podpisové archy, informace, organizace samotného průběhu stávky)

Je během stávky pobírána mzda ?

Né není, ale odboráři ZO OS KOVO při TPCA, dostanou paušální poplatek, který zmírní dopad stávky. Je nutno upozornit, že je povinnost také uhradit sociální a zdravotní pojištění, za dobu stávky( podobně jako u neplaceného volna). Zatím není určena výše paušálu a není ani určena doba trvání případné stávky.

Kdy končí konto pracovní doby KPD.

Konto končí v dubnu 2017, pokud nedojde k dohodě o prodloužení v KV 2017.

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz