Benefity a činnost pro odboráře

Výhody ZO pro odboráře + činnost, kterou pro ně odborová organizace vykonává.

 • BOZP kontroly každý měsíc
 • Vyjednání KS a výhod s tímto spojenými.
 • Kontrola dodržování KS zaměstnavatelem.
 • Právní poradna, nejen v pracovně právních záležitostech.
 • Inspektorát práce, komunikace, stížnosti přednostní řešení.
 • Při každé kontrole inspektorátu práce u zaměstnavatele přítomnost předsedy ZO
 • Při každé kontrole hygieny přítomnost předsedy ZO
 • Při řešení pracovního úrazu přítomnost předsedy ZO
 • Odškodňovací komise pro pracovní úrazy, přítomnost předsedy ZO, hlasovací právo.
 • Při řešení škodní události, přítomnost předsedy ZO, hlasovací právo.
 • Pomoc odborů při řešení při podezření na nemoc z povolání.
 • Přítomnost odborů při projednávaní možného vzniku nemoci z povolání.
 • Přítomnost odborů při měření EMG hygien při podezření na nemoc z povolání.
 • Přítomnost odborů při měření v TPCA, hygiena (hluk).
 • Komunikace z poskytovatelem zdravotní péče (Kardie), pomoc odborářům.
 • Komunikace z poskytovatelem stravování (Aramark), pomoc odborářům.
 • Komunikace se společností v BOZP otázkách (kategorizace prací, úprava procesů)
 • Komunikace se společností (pracovní kalendář)
 • Zastupování, řešení stížností (hodnocení, povyšování, vytýkací dopisy)
 • Zastupování odborářů při stížnostech.
 • Dohled nad odboráři, kteří podali stížnost vůči společnosti, zamezení následné možné perzekuce.
 • Pomoc při komunikaci z úřady (úřední dopisy, žádosti)
 • Konto živelných pohrom (každý odborář je finančně kryt proti těmto pohromám, při splnění podmínek).
 • Pomoc při exekucích a insolvencích (komunikace s věřiteli)
 • Příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy 500Kč na dítě odboráře do 15ti let včetně
 • Příspěvek dárcům krve a tělním derivátům 200Kč za odběr, (max. 4x ročně)
 • Příspěvek 1000Kč při narození dítěte odboráře a při svatbě
 • Příspěvek na zájezdy konané ZO
 • Mikulášský balíček dětem odboráře do 15 let.
 • Vánoční dárek pro odboráře.
 • Využívání technického zařízení kanceláře odborů zdarma (tisk, laminování, internet)
 • Sleva na telefonní tarify T-mobile
 • Sleva 10% pro odboráře v restauraci Vodní svět na konzumaci
 • Sleva na práci a produkty Foto Vidrna (Kolín)
 • Příspěvek na vstupenky na sportovní, kulturní či společenské akce (kina, zápasy, divadla, plesy) Příspěvek na sportovní či relaxační činnosti 500 Kč ročně (bazény, posilovny, masáže, startovné - oproti dokladu o zaplacení
 • Stánek, ceny a soutěže na dětském a sportovním dnu
 • Pivo zdarma na Beat festu pro odboráře
 • Každý odborář může mít zástupce odborů při jakémkoli jednání s firmou Další výhody na stránkách OS KOVO (odborové rekreace) a v rámci programu Odbory plus (ČMKOS)
 • T-mobile program 

Odborový svaz Kovo při TPCA Průmyslová zóna Ovčáry Kolín 28002

123 456 789
kovo_odbory@tpca.cz